Site Kullanım Koşulları

Yasam.io sitesinin günlük yayınladığı blog yazılarından ve uygulamalarından faydalanan kişilerin benimsemesi beklenen bazı maddeler aşağıda sıralanmıştır.

Yasam.io hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız veya yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız; yasam.live[at]gmail.com mail adresinden irtibata geçmeniz rica olunur.

Kullanıcılar, Yasam.io sistemi üzerinde yapılan paylaşımların, yayımlanan yazıların ve görüntülerin yalnızca kişisel yorum, paylaşım veya tartışma amaçlı olduğunu, bunların dışında özellikle reklam ve tanıtım gibi herhangi bir amaç gütmeyeceklerini kabul ederler.

Yasam.io sitesi tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içerik yer alabilecektir, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Yasam.io sitesi sorumlu tutulamaz.

Kullanım Koşulları

Her Yasam.io kullanıcısı, kendisinin adı soyadını ve e-posta adresini ilgili alanlara girerek Yasam.io üzerinden Site Kullanım Koşulları sınırları çerçevesinde bazı yorumlarda bulunabilir ve bunları halka açık şekilde yayınlayabilir. Benzer şekilde Yasam.io çatısı altında içerik üreten ve paylaşan kimseler ‘Yazar’ ön adı ile yayınladıkları içerikleri diledikleri gibi kullanıma açabilirler.

Yasam.io hizmetlerinden yararlanan kullanıcı;

Yasam.io tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkı Yasam.io’a ait olduğundan, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmamalıdır.

Kullanıcı, Yasam.io hizmetlerinden yararlandığı sırada, e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.
Yasam.io hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Yasam.io ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine aittir ve diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yasam.io’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Yasam.io’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.
Yasam.io’ da sunulan hizmetlere Yasam.io tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı kabul eder.
Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemelidir.
Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Yasam.io’a devredildiğini kabul eder.
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemelidir.
Diğer kullanıcıların Yasam.io sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamalıdır.
Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamalı, basıp çoğaltıp, dağıtmamalıdır.
Reklam yapmamalı, herhangi bir mal veya hizmet satmamalı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamalı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamalıdır.
Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemelidir.
Yasam.io’dan izin almadan Yasam.io içeriğini, hizmetlerini, ve sair fikri mülkiyet hakkına tabi varlıklarını kişisel veya ticari amaçla kullanmamalıdır.
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Yasam.io’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamalıdır.
Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeli, yaymamalı, kötüye kullanmamalıdır.
Yasam.io sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Yasam.io’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul eder.

Yasam.io’un Yetkileri

Yasam.io herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yasam.io’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Yasam.io, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
Yasam.io kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Yasam.io sorumlu tutulmayacaktır.
Yasam.io kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Yasam.io’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
Yasam.io, kullanıcının Yasam.io sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Yasam.io’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
Yasam.io kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
Yasam.io, kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekle yükümlüdür.

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

Yasam.io, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.